Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι

Αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α., μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με άκρως ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους αμοιβής, την εκπροσώπηση δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για την δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών των δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος κανονικής Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Δημήτριος Κιμ. Θεοδωρόπουλος, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Αναπληρωτές – ενοποίηση κλάδων και ειδικοτήτων

Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση αναπληρωτών του παλαιού κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγοι ο οποίος ως γνωστόν δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018) καταργήθηκε ολοσχερώς μαζί με τις ειδικότητες Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Δημήτριος Κιμ. Θεοδωρόπουλος, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Σημαντική γνωμοδότηση για τις μετατάξεις του Ν. 4172/2013

Σημαντική γνωμοδότηση για την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου παιδείας για την κατά παρέκκλιση μετάθεση προϋπαρχόντων των μετατάξων του Ν. 4172/2013, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ16 (Μουσικής), Διαβάστε περισσότερα …

ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Παράνομες οι συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς την σύναψη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

Ενδιαφέρουσα προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αποφυγή της παράνομης καταστρατήγησης και αποφυγής σύναψης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με την συνεχή ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.Συμμετείχε και το Ελληνικό Δημόσιο. ΑΡΜ 2015/333, ΝΟΜΟΣ – Αναδημοσίευση Διαβάστε περισσότερα …

Εκπαιδευτικοί

Μονάδες μετάθεσης/τοποθέτησης μεταταγμένων εκπαιδευτικών

Μετά από επιτυχή χειρισμό της υπόθεσης από το γραφείο μας, εκδόθηκε η με αριθμό 169/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης πελατών μας μονίμων μεταταγμένων εκπαιδευτικών δυνάμει των διατάξεων Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης admin, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Διορισμός αναπληρωτών

Απόφαση ορόσημο της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τον διορισμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με βάση τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ και τους ενιαίους πίνακες προϋπηρεσίας, με απόφανση περί αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης των διορισμών κατά 40% Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης admin, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Αναθέσεις μαθημάτων

Σημαντικότατη απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού μας Δικαστηρίου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η προτίμηση εκπαιδευτικών ομοειδούς κλάδου με ίσα ή και κατώτερα προσόντα από άλλους εκπαιδευτικούς ομοειδούς κλάδου, για την πρώτη ανάθεση μαθήματος, αντίκειται στις Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης admin, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Υποχρεωτικό ωράριο εκπαιδευτικών

Το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 της παραγράφου 8 του Ν.1566/1985 διαμορφώνονταν ως εξής: Άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 1566/1985: Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης admin, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Κριτήρια μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

 Μετά τον πολυπόθητο διορισμό, αρχίζει ένας άλλος «γολγοθάς» για τους εκπαιδευτικούς, η μετάθεση στον τόπο συμφερόντων τους και η οριστική τους τοποθέτηση σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας.Για τον σκοπό αυτό και τα κριτήρια που υφίστανται, Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης admin, πριν από
ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

GDPR: Ποιοι οργανισμοί οφείλουν να τηρούν αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας;

Ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, αυτό των παρεκκλίσεων από την υποχρέωση τήρησης αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εξέδωσε η Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 (WP29)*. Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης admin, πριν από