Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων γυμναστηρίων

Επιστολή προς την ειδική επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης γυμναστηρίων Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Με την επιμέλεια του γραφείου μας συντάχθηκε και απεστάλη η παρακάτω επιστολή προς την ειδική επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων γυμναστηρίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης προς διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης, τα Διαβάστε περισσότερα …

Uncategorized

Αγωγή αποζημίωσης κατά Δήμου για ζημίες εξ αιτίας κακής συντήρησης πεζοδρομίου – Διοικητική δίκη – νομική τεκμηρίωση

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται για την ουσιαστική τεκμηρίωση και απόδειξη των αγωγικών ισχυρισμών σε αγωγή αποζημίωσης που στρέφεται κατά του Δημοσίου ή των Δήμων για αποζημίωση που οφείλεται λόγω των ζημιών που επήλθαν εξ αιτίας κακής Διαβάστε περισσότερα …

Πτυχιούχοι επαγγελματίες Φυσικής Αγωγής

Εξώδικη διαμαρτυρία για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης – μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (Π.Σ.Ε.Α.Α.)

       Προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης με σύνταξη και επίδοση εκ μέρους του γραφείου μας εξώδικης διαμαρτυρίας κατά του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προς απόκρουση σφετερισμού Διαβάστε περισσότερα …

Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι

Αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α., μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με άκρως ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους αμοιβής, την εκπροσώπηση δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για την δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών των δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος κανονικής Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Δημήτριος Κιμ. Θεοδωρόπουλος, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Αναπληρωτές – ενοποίηση κλάδων και ειδικοτήτων

Το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση αναπληρωτών του παλαιού κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγοι ο οποίος ως γνωστόν δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018) καταργήθηκε ολοσχερώς μαζί με τις ειδικότητες Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης Δημήτριος Κιμ. Θεοδωρόπουλος, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Σημαντική γνωμοδότηση για τις μετατάξεις του Ν. 4172/2013

Σημαντική γνωμοδότηση για την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου παιδείας για την κατά παρέκκλιση μετάθεση προϋπαρχόντων των μετατάξων του Ν. 4172/2013, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ16 (Μουσικής), Διαβάστε περισσότερα …

ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Παράνομες οι συνεχείς ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς την σύναψη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

Ενδιαφέρουσα προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αποφυγή της παράνομης καταστρατήγησης και αποφυγής σύναψης σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με την συνεχή ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.Συμμετείχε και το Ελληνικό Δημόσιο. ΑΡΜ 2015/333, ΝΟΜΟΣ – Αναδημοσίευση Διαβάστε περισσότερα …

Εκπαιδευτικοί

Μονάδες μετάθεσης/τοποθέτησης μεταταγμένων εκπαιδευτικών

Μετά από επιτυχή χειρισμό της υπόθεσης από το γραφείο μας, εκδόθηκε η με αριθμό 169/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης πελατών μας μονίμων μεταταγμένων εκπαιδευτικών δυνάμει των διατάξεων Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης admin, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Διορισμός αναπληρωτών

Απόφαση ορόσημο της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τον διορισμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με βάση τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ και τους ενιαίους πίνακες προϋπηρεσίας, με απόφανση περί αντισυνταγματικότητας της ρύθμισης των διορισμών κατά 40% Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης admin, πριν από
Εκπαιδευτικοί

Αναθέσεις μαθημάτων

Σημαντικότατη απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού μας Δικαστηρίου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η προτίμηση εκπαιδευτικών ομοειδούς κλάδου με ίσα ή και κατώτερα προσόντα από άλλους εκπαιδευτικούς ομοειδούς κλάδου, για την πρώτη ανάθεση μαθήματος, αντίκειται στις Διαβάστε περισσότερα …

Συντάκτης admin, πριν από