Προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης με σύνταξη και επίδοση εκ μέρους του γραφείου μας εξώδικης διαμαρτυρίας κατά του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προς απόκρουση σφετερισμού τους μέσω διαστρέβλωσης εγγράφου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Παρατίθεται ολόκληρη η δήλωση:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

Του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, που εδρεύει στην Αθήνα, λεωφόρος Αλεξάνδρας 34 και εκπροσωπείται νόμιμα.

——————–

΄Οπως υπέπεσε στην αντίληψή μας σε σχετική ανάρτηση του προέδρου σας στην προσωπική του σελίδα στο facebook, που δημοσιεύθηκε στις 21 Μαρτίου 2020, η οποία αναρτήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου σας, κοινοποιήθηκε δημόσια σχετικό έγγραφο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), με το οποίο παρέχονται συμβουλές άσκησης στον γενικό πληθυσμό για την διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης, κατά την υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι εξ αιτίας των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Το έγγραφο αυτό παρατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου σας και στην προσωπική σελίδα του προέδρου, αρχικά στην πρωτότυπή του μορφή, συντεταγμένο στην Αγγλική γλώσσα και παρακάτω σε μετάφραση στην Ελληνική. Αναγιγνώσκοντας το έγγραφο αρχικά στο πρωτότυπο και στην Αγγλική γλώσσα διαβάζουμε:

«As new COVID-19 cases continue to emerge in the WHO European Region, many healthy individuals are being requested to stay at home in self-quarantine. …Self-quarantine can also cause additional stress and challenge the mental health of citizens. Physical activity and relaxation techniques can be valuable tools to help you remain calm and continue to protect your health during this time.

WHO recommends 150 minutes of moderate-intensity or 75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week, or a combination of both. These recommendations can still be achieved even at home, with no special equipment and with limited space. The following are some tips on how to stay active and reduce sedentary behaviour while at home in self-quarantine:»…

Ακριβής μετάφραση στην Ελληνική: «Τώρα που νέα κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 συνεχίζουν να εμφανίζονται στην Ευρώπη, πολλά υγιή άτομα καλούνται να παραμείνουν στο σπίτι με αυτοπεριορισμό… Ο αυτοπεριορισμός μπορεί επίσης να προκαλέσει πρόσθετο άγχος και να επιδεινώσει την ψυχική υγεία των πολιτών. Οι τεχνικές φυσικής δραστηριότητας και χαλάρωσης μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για να σας βοηθήσουν να παραμείνετε ήρεμοι και να συνεχίσετε να προστατεύετε την υγεία σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει 150 λεπτά μέτριας έντασης ή 75 λεπτά σωματικής άσκησης έντονης έντασης ανά εβδομάδα, η συνδυασμός και των δύο. Αυτές οι συστάσεις μπορούν να επιτευχθούν ακόμα και στο σπίτι, χωρίς ειδικό εξοπλισμό και σε περιορισμένο χώρο. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να μείνετε ενεργοί και να μειώσετε την καθιστική συμπεριφορά ενώ βρίσκεστε σπίτι με αυτοπεριορισμό:». (Ακολουθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις άσκησης και φυσικής δραστηριότητας).

Ενώ λοιπόν αυτά προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε υγιείς πολίτες, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι ο σύλλογός σας, πέρα από κάθε επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία, αλλά και ξεπερνώντας και τα όρια που τίθενται από τους νόμους και τις ισχύουσες διατάξεις, με σχετική ανάρτησή του στην επίσημη ιστοσελίδα του δηλώνει ότι: «Ο  Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), μεταφέρει τις συμβουλές και το πρόγραμμα ασκήσεων στους Έλληνες Πολίτες, τους καλεί να ακολουθήσουν τις συμβουλές και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και αν έχουν απορίες να απευθύνονται στον φυσικοθεραπευτή τους τηλεφωνικά καθώς  «ο φυσικοθεραπευτής είναι ο ειδικός της κίνησης και της θεραπευτικής άσκησης».

 

Επειδή από κανένα απόσπασμα του παραπάνω συμβουλευτικού εγγράφου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας δεν προκύπτει ότι προτείνονται συμβουλές άσκησης και φυσικής δραστηριότητας σε πάσχοντα άτομα, αλλά αντίθετα αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον υγιή πληθυσμό που βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι. Ενόψει τούτων η προτροπή σας στους υγιείς πολίτες να επικοινωνούν με τον φυσικοθεραπευτή τους τηλεφωνικώς σε περίπτωση αποριών σε σχέση με το έγγραφο αυτό του Π.Ο.Υ., δεν προκύπτει από κανένα σημείο του εγγράφου, αλλά αποτελεί δική σας αυθαίρετη και εν πολλοίς παράνομη, υποβολιμαία και ιδιοτελή μεταφορά και μετάφραση.

Επειδή από κανένα ισχύον, επίσημο και αναγνωρισμένο στοιχείο γνωστικού αντικειμένου των φυσικοθεραπευτών (προγράμματα σπουδών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) αλλά πολύ περισσότερο ούτε από το ισχύον νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των φυσικοθεραπευτών, όπως το Βασιλικό Διάταγμα 411/1972 περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των φυσικοθεραπευτών και τον Νόμο 3599/2007 περί σύστασης πανελληνίου συλλόγου φυσικοθεραπευτών, δεν προκύπτει ότι ο φυσικοθεραπευτής είναι ο ειδικός της κίνησης και ο ειδικός εκπόνησης και μετάδοσης προγραμμάτων ασκήσεων φυσικής δραστηριότητας σε υγιή άτομα και μάλιστα από έναν οργανισμό του βεληνεκούς του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.

Επειδή αντίθετα από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πτυχιούχων φυσικής αγωγής, αλλά και από το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως το Προεδρικό Διάταγμα 219/2006, όπως ισχύει, προκύπτει ότι ο μοναδικός και αυθεντικός ειδικός επαγγελματίας της κίνησης, διδασκαλίας και μετάδοσης ασκήσεων και προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας, είναι ο πτυχιούχος επαγγελματίας φυσικής αγωγής, άθλησης και άσκησης, που αποτελεί εγγεγραμμένο και δυνητικό μέλος του συλλόγου μας. Επομένως η παραπάνω παραπλανητική και ψευδής επαγγελματική οικειοποίηση του εγγράφου του Π.Ο.Υ., δια μέσω της οποίας επιδιώκετε παράνομο ηθικό και περιουσιακό όφελος για τα μέλη σας με ταυτόχρονη παράνομη ζημία, ηθική και περιουσιακή, των μελών του συλλόγου μας, αποτελεί παράνομη προσβολή της προσωπικότητας των μελών μας αλλά και ποινικά κολάσιμη πράξη, ικανή να προξενήσει σωματική βλάβη σε μεγάλο αριθμό ατόμων.

Επειδή οι παραπάνω ενέργειές σας στοιχειοθετούν το ποινικό αδίκημα της αντιποίησης επαγγέλματος και της διασποράς ψευδών ειδήσεων ή τουλάχιστον και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνουν την απόπειρα τέλεσής τους.

Επειδή η παραπάνω παραπλανητική και αντιδεοντολογική τακτική σας αποτελεί προσβολή της προσωπικότητας των μελών μας κατά την διάταξη του άρθρου 57 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι όποιος προσβάλλεται  παράνομα  στην  προσωπικότητά  του, έχει δικαίωμα  να  απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον…. Αξίωση   αποζημίωσης   σύμφωνα   με   τις  διατάξεις  για  τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.

Επειδή η παραπάνω ψευδής και στρεβλή προτροπή, περί επικοινωνίας με τον φυσικοθεραπευτή ως ειδικό της κίνησης και αυθεντικό μεταφορέα των συμβουλών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε υγιή άτομα, είχε ευρεία διάχυση και μεταδόθηκε σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της, καθώς λόγω της καραντίνας του κορωνοϊού η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ενημερώνεται συνεχώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από σχετικές ιστοσελίδες για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών του αυτοπεριορισμού στο σπίτι λόγω της νόσου. Για τον λόγο αυτόν έχει ήδη διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και την επιστημονική αλήθεια και έχει προκαλέσει ηθική και υλική ζημία στα μέλη μας τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής, επαγγελματίες του αθλητισμού και της άσκησης, προσβάλλοντας σφόδρα την επαγγελματική τους υπόσταση και την προσωπικότητά τους, με παράλληλο και αντίστοιχο παράνομο όφελος των μελών του συλλόγου σας. Ως εκ τούτου έχει προκαλέσει βλάβη και προσβολή της προσωπικότητας των μελών μας κατ’ άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα.               Επειδή προβήκατε μεν σε μερική διόρθωση των ανωτέρω αναρτήσεων και δημοσιεύσεών σας, απαλείφοντας τις φράσεις: «… αν έχουν απορίες να απευθύνονται στον φυσικοθεραπευτή τους τηλεφωνικά καθώς ο φυσικοθεραπευτής είναι ο ειδικός της κίνησης και της θεραπευτικής άσκησης…». Η διόρθωση δε αυτή μπορεί αφενός να αποτελεί ομολογία περί των ψευδών και ανακριβών δηλώσεών σας αφετέρου όμως δεν αποτελεί επαρκή επανόρθωση της προσβολής των μελών μας πτυχιούχων φυσικής αγωγής επαγγελματιών αθλητισμού και άσκησης, δεδομένου ότι οι ψευδείς και εσφαλμένες δηλώσεις σας μεταδόθηκαν στο ευρύ κοινό όταν η σχετική δημοσίευση-ανάρτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν επίκαιρη και προσέλκυε το αναγνωστικό ενδιαφέρον η δε διόρθωσή σας πραγματοποιήθηκε όταν πλέον η ανάρτηση αυτή είχε παρέλθει από την δημοσιότητα και είχε επικαλυφθεί από άλλες επίκαιρες ειδήσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα επανόρθωσης στην μεγαλύτερη πλειονότητα των πολιτών που παραπλανήθηκαν.

Για τους λόγους αυτούς με την παρούσα σας καλούμε:

Πρώτον. Να προχωρήσετε άμεσα και στο εύλογο χρονικό διάστημα των τριών ημερών από την δημοσίευση και αποστολή της παρούσας στο e-mail του συλλόγου σας, σε διευκρινιστική δημοσίευση στα ίδια μέσα, στα οποία δημοσιεύθηκαν οι παραπάνω παραπλανητικές και ψευδείς ειδήσεις και προτροπές, αίροντας τις δυσμενείς συνέπειες για όλα τα μέλη μας, δηλώνοντας ότι έχετε προβεί σε διόρθωση και απαλείψατε από την σχετική δημοσίευση την φράση ότι: «…ο φυσικοθεραπευτής είναι ο ειδικός της κίνησης και αν έχετε απορίες μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στον φυσικοθεραπευτή σας…» δηλώνοντας δε ταυτόχρονα ότι η προηγούμενη περί αυτού δήλωσή σας στην δημοσίευση της 21ης Μαρτίου 2020 στην ιστοσελίδα του συλλόγου σας και στην προσωπική σελίδα του προέδρου σας στο facebook δεν ευσταθεί και πραγματοποιήθηκε εκ παραδρομής. Την διευκρινιστική δε αυτή δήλωσή σας θα πρέπει να δυνάμεθα τεχνικώς να την αναδημοσιεύσουμε όπου κρίνουμε ότι είναι πρέπον για την άρση της προσβολής.

Δεύτερον να απόσχετε από τούδε και στο εξής από οποιουδήποτε τέτοιου ή άλλου είδους αδίκημα, σφετερισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσβολή της προσωπικότητας των μελών μας.

Άλλως θα αναγκασθούμε να προσφύγουμε ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και Δικαστηρίου δικαιούμαστε, για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα του συλλόγου και των μελών μας είτε συλλογικά είτε και ατομικά δια των μελών μας, στις ενδεχόμενες δικαστικές προσφυγές των οποίων, προτιθέμεθα να ασκήσουμε προς υποστήριξη, πρόσθετες παρεμβάσεις.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Θεσσαλονίκη 16 Απριλίου 2020

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Θεοδωρόπουλος

Μητροπόλεως 13 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: 2310 221082 – 6937103962

e-mail: d-theod@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.tlaw.gr