Ανακοίνωση του Σ.Ι.ΓΥ.ΘΕ. Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης προς ενημέρωση του κοινού για το που και πως παρέχονται νόμιμα και με ασφάλεια υπηρεσίες άσκησης, η οποία συντάχθηκε με την νομική επιμέλεια του γραφείου μας ως νομικού συμβούλου του συλλόγου:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ

————–

Ο σύλλογός μας των ιδιοκτητών γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης (Σ.Ι.ΓΥ.ΘΕ.), στα πλαίσια των καταστατικών του σκοπών αλλά και της υψηλής αίσθησης του καθήκοντος για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της ασφαλούς άσκησης των εκγυμναζομένων πολιτών, ενημερώνει την Ελληνική κοινωνία σχετικά με τους νόμιμους όρους και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου ο κάθε πολίτης να ασκείται νόμιμα και με ασφάλεια.

Επειδή υπάρχει στους πολλούς σχετική άγνοια για το ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο να παρέχουν υπηρεσίες άσκησης, πληροφορούμε τους πολίτες που ενδιαφέρονται να ασκούνται με ασφάλεια, επιστημονικό τρόπο και ουσιαστική αποτελεσματικότητα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 219 του 2006 (Π.Δ. 219/2006), οι μόνες επιχειρήσεις που νομιμοποιούνται να παρέχουν υπηρεσίες άσκησης είναι οι επιχειρήσεις γυμναστηρίων, που λειτουργούν με την νόμιμη άδεια λειτουργίας, που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις και με την τήρηση προϋποθέσεων και όρων, όπως ελάχιστο ωφέλιμο εμβαδόν και ελάχιστο ύψος κτιρίου, αριθμός ταυτοχρόνως εκγυμναζομένων, προσωπικό από επιστήμονες πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α., σωστός από υγειονομικής απόψεως εξαερισμός, κατάθεση ιατρικού ιστορικού των εκγυμναζομένων κλπ.

Οι επιχειρήσεις αυτές για να αδειοδοτηθούν καλύπτουν τους παραπάνω όρους και πολλές άλλες νόμιμες προϋποθέσεις, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη και ελέγχεται από την αρμόδια δημόσια αρχή, προκειμένου ο εκγυμναζόμενος σε αυτές πολίτης να ασκείται με ασφάλεια και επιστημονικό τρόπο, προάγοντας την δημόσια υγεία.

Δεν δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο, εφόσον δεν έχουν κάνει την σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια επιτροπή αδειοδότησης της περιφέρειας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 219/2006, να παρέχουν υπηρεσίες άσκησης και αν το κάνουν παρανομούν και διακινδυνεύουν την δημόσια υγεία οι παρακάτω επιχειρήσεις:

Διάφορες σχολές εκμάθησης αθλημάτων ή χορού, όπως και αθλητικά  σωματεία και αθλητικοί σύλλογοι.

Τα διάφορα studio ευεξίας και ηλεκτρομυοδιέγερσης.

Τα κέντρα Yoga τα οποία αποκλειστικά και μόνο δικαιούνται, σύμφωνα με το νόμο, να παρέχουν υπηρεσίες εκμάθησης τεχνικών yoga (άρθρο 67 Ν. 4908/2022).

Τα φυσικοθεραπευτήρια τα οποία δικαιούνται μόνο να παρέχουν, ατομικά και σε καμία περίπτωση ομαδικά, υπηρεσίες αποκατάστασης τραυματισμών στην οξεία φάση κατόπιν σχετικής ιατρικής συνταγογράφησης δέκα συνεδριών φυσικοθεραπείας (Β.Δ. 411/1972, Ν. 3329/2005 και Ν. 3599/2007).

Τα κέντρα εναλλακτικών θεραπειών.

Τα κέντρα αισθητικής, εκτός εάν διαθέτουν άδεια πολυδύναμου κέντρου με τμήμα άσκησης, απασχολούν πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α. και παρέχουν υπηρεσίες άσκησης σε κατάλληλους χώρους (Υ.Α. οικ/3215/1998 ΦΕΚ Β655/1998 και Ν. 4811/2021).

Όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις στην περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες άσκησης παρανομούν και αδιαφορούν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον υπέχουν, υπό προϋποθέσεις, αστική ευθύνη αποζημίωσης των νόμιμων επιχειρήσεων γυμναστηρίων για διαφυγόντα κέρδη.

Διότι η ορθή και ασφαλής άσκηση είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να αφεθεί στην τύχη της και η ενημέρωση ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθεί.

Εκ του Δ.Σ. του Σ.Ι.ΓΥ.ΘΕ.