Με την επιμέλεια του γραφείου μας συντάχθηκε και απεστάλη η παρακάτω επιστολή προς την ειδική επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων γυμναστηρίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης προς διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης, τα οποία θίγονται από την λειτουργία παράνομων και χωρίς άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών άσκησης:

ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης (Σ.Ι.ΓΥ.ΘΕ.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου γυμναστηρίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1)Το Υπουργείο Εσωτερικών – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

2) Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Π.Ε. Θεσσαλονίκης κα Πατουλίδου.

3)Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

4)Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων (ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ.).

ΘΕΜΑ: «Παράνομη λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών άσκησης»

——————

            Κύριοι,

Ο σύλλογός μας έχει συσταθεί νόμιμα και αποτελείται από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων γυμναστηρίων της περιοχής της Θεσσαλονίκης, που λειτουργούν νόμιμα, κατέχοντας την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας και τηρώντας όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 219/2006.

Στα πλαίσια των καθηκόντων μας ως σύλλογος έχουμε την υποχρέωση να διαφυλάττουμε τα νόμιμα δικαιώματα των μελών μας, όταν αυτά θίγονται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, υποχρέωση, μεταξύ άλλων, του συλλόγου μας είναι να ελέγχουμε και να διαπιστώνουμε την παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα επιχειρήσεων γυμναστηρίων που λειτουργούν χωρίς να κατέχουν την νόμιμη άδεια λειτουργίας, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Έτσι διαπιστώσαμε εδώ και καιρό ότι χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια λειτουργίας δραστηριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών άσκησης σε χώρους ακατάλληλους, χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό, οι οποίοι χώροι δεν έχουν ελεγχθεί από εσάς ως αρμόδια ειδική επιτροπή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.

Για το παραπάνω γεγονός σας έχουμε ήδη ενημερώσει, σας παρείχαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και σας ζητήσαμε να ενεργήσετε στα πλαίσια των καθηκόντων σας, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, ελέγχοντας τις παραπάνω επιχειρήσεις και σε περίπτωση παρανομίας και δη λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια, επιβάλλοντας όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 219/2006 κυρώσεις.

Πλην όμως ουδέν μέχρι σήμερα πράξατε προς την κατεύθυνση του ελέγχου των καταγγελλομένων από εμάς και της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, με αποτέλεσμα οι παράνομες επιχειρήσεις να συνεχίζουν απρόσκοπτα την δραστηριότητά τους.

Επειδή εξ αιτίας της παράλειψής σας αυτής και λόγω της παράνομης λειτουργίας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών άσκησης, διακινδυνεύει η δημόσια υγεία, δεδομένου ότι η άσκηση σε μη πιστοποιημένους χώρους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σωματικής βλάβης των πολιτών, εάν συνυπολογίσουμε σε αυτό και το ότι δεν τηρούνται στους χώρους αυτούς ούτε τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού και μάλιστα σε μία χρονική περίοδο που καθημερινά η χώρα μας θρηνεί εκατόμβη θυμάτων εξ αιτίας της πανδημίας. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε η παρούσα μας κοινοποιείται και στην αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Επειδή, πέραν τούτου, η συνέχιση της παράνομης δραστηριότητας των παραπάνω επιχειρήσεων παραβλάπτει με αθέμιτο ανταγωνισμό αφενός τα νόμιμα συμφέροντα των μελών του συλλόγου μας, τα οποία λειτουργούν τηρώντας όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και αφετέρου ενδεχομένως και τα συμφέροντα του Δημοσίου στην πολύ πιθανή περίπτωση που παρέχεται στους χώρους αυτούς παράνομη και ανασφάλιστη εργασία ή και συντελείται  φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

Η παρούσα κοινοποιείται και στην αρμόδια αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού κα Πατουλίδου με την παράκληση να πράξει τα δέοντα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και στον ΠΑ.ΣΥ.ΓΥ. εκπρόσωπος του οποίου είναι μέλος της επιτροπής σας.

Κατόπιν τούτων, ο σύλλογός μας καλεί την υπηρεσία σας να προβεί, όπως υποχρεούται, άμεσα σε όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες, βάζοντας τέρμα στη λειτουργία όλων των καταγγελλομένων παράνομων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών άσκησης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου 2022

Για το Δ.Σ. του Σ.Ι.ΓΥ.ΘΕ.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

Δημήτριος Θεοδωρόπουλος

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αριθμός μητρώου 4173

Μητροπόλεως 13 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 221082, 6937103962

e-mail: d-theod@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.tlaw.gr