Μητροπόλεως 13, 54 624 Θεσσαλονίκη
t: 2310 22 10 82 | 6937 103 962

e: info@tlaw.gr