Μητροπόλεως 13, 54 624 Θεσσαλονίκη
t: 2310 22 10 82 | 6937 103 962

e: d-theod@otenet.gr