Το δικηγορικό γραφείο Δημητρίου Θεοδωροπούλου λειτουργεί από το 1957 στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Αρχικά ιδρύθηκε στο κέντρο της πόλης και στην οδό Μητροπόλεως 17 από τον Δημήτριο Θεοδωρόπουλο του Αποστόλου.

Το 1973 ο παραπάνω δικηγόρος μετακομίζει στο γραφείο του 6ου ορόφου της οικοδομής της οδού Μητροπόλεως 13, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Ο δικηγόρος Δημήτριος Θεοδωρόπουλος του Αποστόλου, μετά από 44 έτη ευδόκιμης και μάχιμης δικηγορίας, κατά την διάρκεια της οποίας έφερε σε αίσιο πέρας εκατοντάδες υποθέσεις κυρίως του Αστικού Δικαίου, διακρινόμενος για το ήθος, την συναδελφικότητα και την αποτελεσματικότητά του, συνταξιοδοτήθηκε και το γραφείο ανέλαβε ο ανηψιός του Δημήτριος Θεοδωρόπουλος του Κίμωνος, ο οποίος ήδη μετρά 31 έτη μάχιμης δικηγορίας, συνεχίζοντας την παράδοση του γραφείου στο δικηγορικό επάγγελμα, με το ίδιο ήθος, εντιμότητα και αποτελεσματικότητα.

Ο δικηγόρος Δημήτριος Θεοδωρόπουλος του Κίμωνος διετέλεσε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας από 23/07/1992 έως 25/01/1993 και κατόπιν μετάθεσης έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ως δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης από 26/01/1993 έως 07/11/1996, ως δικηγόρος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης από 08/11/1996 έως 13/06/2013 και ως δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από 14/06/2013 μέχρι και σήμερα.

Από το 1994 έως το 2003 εξωτερικός συνεργάτης της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) στη Θεσσαλονίκη, με χειρισμό υποθέσεων τραπεζικού δικαίου, σύνταξη δανειακών συμβάσεων, συμβάσεων ρύθμισης οφειλών και εκπροσώπηση της τράπεζας σε δίκες πάσης φύσεως σε όλα τα Δικαστήρια στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Από το 2003 μέχρι σήμερα εξωτερικός συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη, αρχικά στον τομέα των προσημειώσεων και στον τομέα της εκτέλεσης και κατόπιν μέχρι σήμερα στον τομέα της εκτέλεσης και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Από το 2007 μέχρι σήμερα εξωτερικός συνεργάτης της θυγατρικής εταιρίας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., της εταιρίας Πειραιώς Factoring Ανώνυμος Εταιρία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, με χειρισμό πάσης φύσεως υποθέσεών της στην Βόρεια Ελλάδα και εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια της ίδιας περιοχής.

Από το 1997 μέχρι σήμερα εξωτερικός συνεργάτης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και ήδη από 01/01/2017 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με εκπροσώπησή του στα Διοικητικά και Πολιτικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Από το 2000 μέχρι το 2013 νομική εκπροσώπηση της εταιρίας εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών B.S.H. Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. (ΒOSCH – SIEMENS) σε πάσης φύσεως υποθέσεις της, κυρίως του Εμπορικού Δικαίου στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Από το 2013 μέχρι και σήμερα νομικός σύμβουλος των υποχρεωτικά μεταταγμένων εκπαιδευτικών του Ν. 4172/2013, με χειρισμό πολυαρίθμων υποθέσεων Διοικητικής φύσεως ενώπιον πάσης φύσεως διοικητικών αρχών και Δικαστηρίων με άκρα εξειδίκευση στα εκπαιδευτικά θέματα. Νομικός εκπρόσωπος του κλάδου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών οικονομολόγων στην αίτηση ακύρωσης κατά του υπουργείου παιδείας στο ΣτΕ κατά της συνένωσης και συγχώνευσης της ειδικότητας.

Εξειδικευμένος σε θέματα Αθλητικού Δικαίου και δικαίου της άσκησης με επιτυχή χειρισμό υποθέσεων και νομικές συμβουλές σε συλλόγους ιδιοκτητών επιχειρήσεων γυμναστηρίων, επαγγελματιών του Αθλητισμού και της Άσκησης και ατομικά σε επαγγελματίες της άσκησης και του αθλητισμού (επάγγελμα προπονητή αθλημάτων, συμβάσεις με αθλητικά σωματεία, ίδρυση αθλητικών σωματείων με βάση τις νέες διατάξεις του μητρώου σωματείων, άδειες άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α, Β, Γ, άδεια και όροι λειτουργίας γυμναστηρίου-σχέσεις με ομοειδή επαγγέλματα,  συμβουλευτική και νομική κατοχύρωση πτυχιούχων Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδίκευση την Άσκηση και Υγεία στην άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος).

Νομικός σύμβουλος του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (Π.Σ.Ε.Α.Α.).

Νομικός σύμβουλος του συλλόγου ιδιοκτητών γυμναστηρίων Βόρειας Ελλάδας (Σ.Ι.ΓΥ.Β.Ε.).

Νομικός σύμβουλος του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των ιδιοκτητών γυμναστηρίων, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Ελλάδας (Ο.Σ.Ι.Γ.Ε.).

 

 

 

 

Το γραφείο μας παρέχει έγκυρες και ασφαλείς υπηρεσίες, στις φιλικότερες τιμές, γιατί μέλημα μας είναι ο ευχαριστημένος πελάτης. Συνεργάζεται με έγκριτους συνεργάτες σε ομοειδείς κλάδους (συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, λογιστές κ.λ.π.), συνεργάζεται και με άλλα δικηγορικά γραφεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των εντολέων του.