Οι νέες τάσεις στον αθλητισμό και την άσκηση δημιούργησαν τις κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την μεταβολή των συνθηκών παροχής υπηρεσιών άσκησης και προπονητικής υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, γεγονός που οδήγησε στην ψήφιση πολυάριθμων αθλητικών νόμων, η βαθιά νομική γνώση των οποίων απαιτείται, προκειμένου να παρέχονται άρτιες και πλήρεις νομικές υπηρεσίες στους επαγγελματίες του χώρου. Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον τομέα αυτόν και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.